joomla 1.6

Oznamy

21 rokov plníme

sny vašich detí.

Posledné voľné
miesta
na šk.r. 2016-2017!

Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!

Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov.
K zápisu treba priniesť
vyplnenú a lekárom
potvrdenú Žiadosť do SMŠ,
ktorú si stiahnete
na našej webovej stránke,
50,- € zápisné a prefotenú
kartičku poistenca dieťaťa.


Bližšie informácie
na tel. č.
0903 693 894

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky