joomla 1.6

Tlačiť

Rešpektujeme práva každého dieťaťa.

10 zásad (ľudské práva prerozprávané pre deti)

 

Zásada 1:

„Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme. Správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje."

 

Zásada 2:

„Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne."

 

Zásada 3:

„Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou."

 

Zásada 4:

„Poskytnite nám teplo a útočište, dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie. Ak sme chorí, opatrujte nás a utešte nás."

 

Zásada 5:

„Ak sme postihnutí telesne alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a výjdite v ústrety našim zvláštnym potrebám."

 

Zásada 6:

„Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné."

 

Zásada 7:

„Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami."

 

Zásada 8:

„V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás."

 

Zásada 9:

„Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať."

 

Zásada 10:

„Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, aj my budeme hlásať slobodu, porozumenie na celom svete."

 

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

Na základe rozhodnutia
hlavného hygienika 
a záverov
Ústredného krízového štábu,
ktoré je zapríčinené
šírením respiračného ochorenia
vyvolaného novým
koronavírusom COVID-19,
bude škôlka zatvorená
do odvolania.


25 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?


Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

ZÁPIS

do SMŠ
na školský rok
2020-2021
sa koná v dňoch
od 1.5.- 31.5.2020
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

- žiadosť vypíšte
a môžete ju poslať nasledovne:

- elektronicky
(vyplnenú žiadosť je potrebné
vytlačiť, podpísať zákonným
zástupcom dieťaťa
a poslať naskenovanú
príp. odfotografovanú)

- poštou na: SMŠ Detský sen,
Fándlyho 21, 90301 Senec,

- osobne vhodiť do schránky
pri vchode do SMŠ
(ak nemáte možnosť ju potvrdiť
u lekára, môžete ju poslať
bez potvrdenia od lekára)

- informácia o prijatí
resp. neprijatí dieťaťa do MŠ
bude zákonným zástupcom
doručená do 30.06.2020.

Mrzí nás, že sa nemôžeme
vzhľadom k výskytu COVID-19
stretnúť osobne, 
porozprávať sa s vami
a poukazovať priestory SMŠ, 
lebo zdravie všetkých je cenné.
Ale hneď ako to situácia dovolí,
budeme radi, keď sa osobne stretneme.


Bližšie informácie

na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.