joomla 1.6

Tlačiť

Krúžková činnosť a doplňujúce edukačné aktivity

ROZVRH HODÍN


ANGLICKÝ JAZYK

trieda: VČIELKY

denne

od 19.9.2018

trieda: ŽABKY

denne

od 3.10.2018

PREDŠKOLÁČIK

Pondelok: 13,30 – 14,30 hod.

(od 1.10.2018)

/iba predškoláci/

HAMKY – MŇAMKY

Utorok: 13,00 – 14,30 hod.

/iba predškoláci – rok pred nástupom do ZŠ/

TVORIVÉ DIELNE

Štvrtok: 13,00 – 14,30 hod.

/iba predškoláci – rok pred nástupom do ZŠ/

HUDOBNO-POHYBOVÉ CVIČENIE

Piatok: 08,15 – 09,00 hod.

/od 5.10.2018/

/deti z II.tr. = VČIELKY /

POHYB HROU

Piatok: 09:45 - 10:30 hod.

/od 21.9.2018/

/deti z II.tr. = VČIELKY/


Organizácia krúžkovej činnosti a doplňujúcich edukačných aktivít

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením ped. zamestnancov MŠ, alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné ped. zamestnankyne a kvalifikovaní lektori. Krúžková činnosť sa organizuje na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu v popoľudňajších hodinách.

Krúžky:

Tvorivé dielne-1x do týždňa predškoláci

Hamky – mňamky-1x do týždňa predškoláci

Predškoláčik - príprava do ZŠ-1x do týždňa predškoláci

Doplňujúce edukačné aktivity:

Výučba AJ-denne I.tr. + II.tr.

Hudobno-pohybové cvičenie – TANEČNÝ KURZ -1x do týždňa II.tr.

Pohyb hrou - 1x do týždňa II.tr.


Ostatné aktivity:

Plavecký výcvik-1x za školský rok – 5 dní

Škola v prírode-1x za školský rok – 5 dní

V priebehu roka organizujeme pre deti divadelné predstavenia, výlety, športové aktivity, exkurzie, Mikulášske predstavenie, Vianočnú besiedka, Karneval, besiedku ku Dňu matiek, rozlúčku s predškolákmi, oslavu MDD.....

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

Na základe rozhodnutia
hlavného hygienika 
a záverov
Ústredného krízového štábu,
ktoré je zapríčinené
šírením respiračného ochorenia
vyvolaného novým
koronavírusom COVID-19,
bude škôlka zatvorená
do odvolania.


25 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?


Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

ZÁPIS

do SMŠ
na školský rok
2020-2021
sa koná v dňoch
od 1.5.- 31.5.2020
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

- žiadosť vypíšte
a môžete ju poslať nasledovne:

- elektronicky
(vyplnenú žiadosť je potrebné
vytlačiť, podpísať zákonným
zástupcom dieťaťa
a poslať naskenovanú
príp. odfotografovanú)

- poštou na: SMŠ Detský sen,
Fándlyho 21, 90301 Senec,

- osobne vhodiť do schránky
pri vchode do SMŠ
(ak nemáte možnosť ju potvrdiť
u lekára, môžete ju poslať
bez potvrdenia od lekára)

- informácia o prijatí
resp. neprijatí dieťaťa do MŠ
bude zákonným zástupcom
doručená do 30.06.2020.

Mrzí nás, že sa nemôžeme
vzhľadom k výskytu COVID-19
stretnúť osobne, 
porozprávať sa s vami
a poukazovať priestory SMŠ, 
lebo zdravie všetkých je cenné.
Ale hneď ako to situácia dovolí,
budeme radi, keď sa osobne stretneme.


Bližšie informácie

na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.