joomla 1.6

Tlačiť

Názov občianskeho združenia : PLNÍME VAŠE SNY

Sídlo občianskeho združenia : Fándlyho 21, 903 01 Senec

Združenie PLNÍME VAŠE SNY je dobrovoľné združenie pedagogických
pracovníkov a rodičov detí ako aj iných fyzických osôb a právnických
osôb so záujmom o podporu rozvoja výchovy, vzdelávania, kultúrnych
a športových aktivít detí v predškolskom zariadení Súkromná materská
škola, Fándlyho 21 v Senci a so záujmom o problematiku rozvoja vzdelávania,
kultúrnych a športových aktivít detí, mládeže a dospelých na území
Slovenskej republiky a problematiku zdravého životného štýlu a osobného rozvoja.


Ciele a činnosti :

- podpora rozvoja výchovy, vzdelávania, kultúrnych a športových aktivít
detí v predškolskom zariadení Súkromná materská škola, Fándlyho 21 v Senci
- podporovať výchovu a vzdelávanie detí a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v SMŠ
- napomáhať pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov SMŠ
- finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, hračiek a literatúry v SMŠ
- finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia SMŠ – triedy, dvora
- finančne podporovať nákup digitálnej techniky, výučbových počítačových programov, zabezpečovať
softwarové vybavenie výpočtovej techniky v SMŠ
- finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít a krúžkovej
činnosti pre deti materskej školy
- poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, školu v prírode,
plavecký výcvik, kultúrne podujatia, športové súťaže a aktivity
- organizovať a finančne podporovať kultúrne podujatia, športové súťaže a aktivity pre deti, mládež a dospelých
- podporovať a financovať vzdelávanie rodičov detí formou poradenstva, seminárov, workshopov
- podporovať odborný rast pedagogických pracovníkov, zabezpečiť prednáškovú činnosť odborníkov,
lektorské a poradenské služby, finančne zabezpečovať vzdelávanie pedagogických pracovníkov.
- organizovať krúžkovú činnosť pre deti
Ďakujeme za prejavenú podporu poskytnutím 2% dane zo zaplatenej dane.

Názov: PLNÍME VAŠE SNY
Forma: Občianske združenie

Rok registrácie: 2018
IČO: 51179083

Sídlo:
Ulica: Fándlyho 2177/21
Mesto: Senec
PSČ: 903 01
Okres: Senec

Bankový účet:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK18 0900 0000 0051 5171 1195

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

Na základe rozhodnutia
hlavného hygienika 
a záverov
Ústredného krízového štábu,
ktoré je zapríčinené
šírením respiračného ochorenia
vyvolaného novým
koronavírusom COVID-19,
bude škôlka zatvorená
do odvolania.


25 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?


Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

ZÁPIS

do SMŠ
na školský rok
2020-2021
sa koná v dňoch
od 1.5.- 31.5.2020
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

- žiadosť vypíšte
a môžete ju poslať nasledovne:

- elektronicky
(vyplnenú žiadosť je potrebné
vytlačiť, podpísať zákonným
zástupcom dieťaťa
a poslať naskenovanú
príp. odfotografovanú)

- poštou na: SMŠ Detský sen,
Fándlyho 21, 90301 Senec,

- osobne vhodiť do schránky
pri vchode do SMŠ
(ak nemáte možnosť ju potvrdiť
u lekára, môžete ju poslať
bez potvrdenia od lekára)

- informácia o prijatí
resp. neprijatí dieťaťa do MŠ
bude zákonným zástupcom
doručená do 30.06.2020.

Mrzí nás, že sa nemôžeme
vzhľadom k výskytu COVID-19
stretnúť osobne, 
porozprávať sa s vami
a poukazovať priestory SMŠ, 
lebo zdravie všetkých je cenné.
Ale hneď ako to situácia dovolí,
budeme radi, keď sa osobne stretneme.


Bližšie informácie

na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.