joomla 1.6

Tlačiť

Rešpektujeme práva každého dieťaťa.

10 zásad (ľudské práva prerozprávané pre deti)

Zásada 1:

„Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme. Správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje."

Zásada 2:

„Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne."

Zásada 3:

„Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou."

Zásada 4:

„Poskytnite nám teplo a útočište, dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie. Ak sme chorí, opatrujte nás a utešte nás."

Zásada 5:

„Ak sme postihnutí telesne alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a výjdite v ústrety našim zvláštnym potrebám."

Zásada 6:

„Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné."

Zásada 7:

„Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami."

Zásada 8:

„V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás."

Zásada 9:

„Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať."

Zásada 10:

„Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, aj my budeme hlásať slobodu, porozumenie na celom svete."

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

27 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?

Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!

Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

V zmysle §28a ods. 1 zákona
č. 245/2008 Z.z.bude musieť
v školskom roku 2021/2022
plniť povinné predprimárne
vzdelávanie v MŠ
každé dieťa, ktoré dosiahlo
5 rokov veku do 31. 8. 2021!

ZÁPIS

na školský rok
2021-2022
sa bude konať
od 1.5. do 31.5.2021

Zápis do SMŠ sa koná
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

žiadosť treba vyplniť
podpísať,
dať potvrdiť pediatrovi
a poslať elektronicky
na info@detsky-sen.sk

Bližšie informácie
na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.

 

V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

bude musieť v školskom roku 2021/2022

plniť povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ

 každé dieťa, ktoré dosiahlo

5 rokov veku do 31. 8. 2021 !