joomla 1.6

Tlačiť

Krúžková činnosť a doplňujúce edukačné aktivity

ROZVRH HODÍN


ANGLICKÝ JAZYK

trieda: VČIELKY

denne

trieda: ŽABKY

denne

PREDŠKOLÁČIK

Pondelok: 13,30 – 14,30 hod.

/iba predškoláci/

HAMKY – MŇAMKY

Utorok: 13,00 – 14,30 hod.

/iba predškoláci – rok pred nástupom do ZŠ/

TVORIVÉ DIELNE

Štvrtok: 13,00 – 14,30 hod.

/iba predškoláci – rok pred nástupom do ZŠ/

HUDOBNO-POHYBOVÉ CVIČENIE

Piatok: 08,15 – 09,00 hod.

/deti z II.tr. = VČIELKY /

POHYB HROU

Piatok: 09:45 - 10:30 hod.

/deti z II.tr. = VČIELKY/


Organizácia krúžkovej činnosti a doplňujúcich edukačných aktivít

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením ped. zamestnancov MŠ, alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné ped. zamestnankyne a kvalifikovaní lektori. Krúžková činnosť sa organizuje na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu v popoľudňajších hodinách.

Krúžky:

Tvorivé dielne-1x do týždňa predškoláci

Hamky – mňamky-1x do týždňa predškoláci

Predškoláčik - príprava do ZŠ-1x do týždňa predškoláci

Doplňujúce edukačné aktivity:

Výučba AJ-denne I.tr. + II.tr.

Hudobno-pohybové cvičenie – TANEČNÝ KURZ -1x do týždňa II.tr.

Pohyb hrou - 1x do týždňa II.tr.


Ostatné aktivity:

Plavecký výcvik-1x za školský rok – 5 dní

Škola v prírode-1x za školský rok – 5 dní

V priebehu roka organizujeme pre deti divadelné predstavenia, výlety, športové aktivity, exkurzie, Mikulášske predstavenie, Vianočnú besiedka, Karneval, besiedku ku Dňu matiek, rozlúčku s predškolákmi, oslavu MDD.....

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

27 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?

Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!

Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

V zmysle §28a ods. 1 zákona
č. 245/2008 Z.z.bude musieť
v školskom roku 2021/2022
plniť povinné predprimárne
vzdelávanie v MŠ
každé dieťa, ktoré dosiahlo
5 rokov veku do 31. 8. 2021!

ZÁPIS

na školský rok
2021-2022
sa bude konať
od 1.5. do 31.5.2021

Zápis do SMŠ sa koná
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

žiadosť treba vyplniť
podpísať,
dať potvrdiť pediatrovi
a poslať elektronicky
na info@detsky-sen.sk

Bližšie informácie
na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.

 

V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

bude musieť v školskom roku 2021/2022

plniť povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ

 každé dieťa, ktoré dosiahlo

5 rokov veku do 31. 8. 2021 !