Zápis na šk. rok 2024/2025

Zápis do SMŠ na šk. rok 2024/2025 sa bude konať od 02.05.2024- do 31.05.2024. Svoje dieťa však môžete zapísať do SMŠ na šk. rok 2024/2025 už aj pred týmto termínom V prípade vášho záujmu, je potrebné vytlačiť a vypísať žiadosť […]