SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA „DETSKÝ SEN“

s vyučovaním anglického jazyka

Fándlyho 21, 903 01 Senec

Zriaďovateľka a riaditeľka :

Iveta Alfonzová

tel. kontakt:

+421 903 693 894

e-mail:

info@detsky-sen.sk

www.detsky-sen.sk