PRIJÍMAME DETI OD 2 – 6 ROKOV POČAS CELÉHO ŠK. ROKA, KEĎ JE VOĽNÁ KAPACITA V SMŠ. EŠTE MÁME VOĽNÉ MIESTA NA ŠK. ROK 2023/2024!

Neprijali vám dieťa do štátnej materskej školy ? Alebo hľadáte kvalitnú škôlku pre vaše dieťa?

– ešte máme 5 voľných miest na prijatie detí do SMŠ na šk. rok 2023/2024

– prijímame deti od 2 – 6 rokov

Rodičovský príspevok vám pokryje všetky náklady v našej Súkromnej MŠ

Ako na to?

Rodič má nárok na rodičovský príspevok aj na dieťa vo veku 3 až 5 rokov, pokiaľ ešte nenavštevuje posledný ročník materskej školy (MŠ) a pokiaľ nebolo prijaté do štátnej MŠ.

Nárok na „predĺžený“ rodičovský príspevok má rodič najskôr od 1. septembra školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 roky

Žiadosť o príspevok treba podať na  Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny .

Ak dieťa nebolo prijaté do štátnej materskej školy a máte  o tom rozhodnutie, môžete ho prihlásiť do súkromnej materskej školy a vzniká vám nárok na rodičovský príspevok, na úhradu poplatku v súkromnej materskej škole.

Rodičovský príspevok, ktorým môžete uhradiť školné, sa zvyšuje od 1.8.2023 

  • na 345,20 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské
  • na 473,30 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské