Rešpektujeme práva každého dieťaťa.

10 zásad (ľudské práva prerozprávané pre deti)

Zásada 1:

„Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme. Správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje.“

Zásada 2:

„Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne.“

Zásada 3:

„Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou.“

Zásada 4:

„Poskytnite nám teplo a útočište, dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie. Ak sme chorí, opatrujte nás a utešte nás.“

Zásada 5:

„Ak sme postihnutí telesne alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a výjdite v ústrety našim zvláštnym potrebám.“

Zásada 6:

„Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné.“

Zásada 7:

„Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami.“

Zásada 8:

„V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás.“

Zásada 9:

„Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať.“

Zásada 10:

„Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, aj my budeme hlásať slobodu, porozumenie na celom svete.“