• školné na 1 mesiac pri celodennom pobyte dieťaťa v SMŠ je 350,00€ 
  • školné na 1 mesiac pri celodennom pobyte v prípade súrodencov je 300 €/ 1 dieťa.
  • školné za 1 mesiac pri poldennom pobyte dieťaťa v SMŠ je 300,00 € -platí iba v prípade poldenného pobytu počas celého mesiaca.
  • školné pri dochádzke 3 dni v týždni na celodenný pobyt je 290,00 €
  • školné pri dochádzke 2 dni v týždni na celodenný pobyt je 250,00 €

V cene školného je zahrnutý výchovno – vzdelávací proces, výučba anglického jazyka, krúžky, divadlá, výlety, exkurzie a rôzne akcie pre deti a rodičov.

V cene školného nie je zahrnuté stravné. Stravná jednotka na 1 deň je 4,00 € / desiata, obed, olovrant, celodenný pitný režim, zdravá a vyvážená strava, zvýšený podiel ovocia a zeleniny v rámci projektu Školské ovocie /